Skip to content

Ferran Adrià presenta: LA CREATIVACIÓ, UNA REVOLUCIÓ EN L’EDUCACIÓ

Acte de presentació de la Fundació per a la Creativació que impulsada per reconeguts empresaris, personalitats i professionals de diferents àmbits, té per MISSIÓ, actuar en l’àmbit educatiu per desenvolupar i difondre la Creativitat per convertir-la en Innovació amb el principal objectiu de “dotar les noves generacions de les competències necessàries per contribuir en els canvis futurs de la nostra societat, i també a la pròpia realització personal.

L’acte tidra lloc en L’IESE, el proper dilluns 1 juliol 2013 de 12:00 a 13:30 h

Ponents
Ferran Adrià
Fundador, elBullifoundation
Josep Lagares
President, Fundació per ala Creativació i President, Fòrum Impulsa (FPdGi)
Miquel Àngel Oliva
Director general, Fundació per a la Creativació
Moderador
Prof Julián Villanueva
Professor de Direcció Comercial, IESE

Invitació Acte Presentació Fundació per a la Creativació - 1 juliol

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS